"Acafe" Sạch

Điện thoại:  0946.848.246

Giờ phục vụ:  Thứ 2 - Thứ 7: 8h sáng - 6h tối