Cà phê rang xay
Từ quả cà phê chín qua các giai đoạn chế biến cho ra thành phẩm cà phê nhân, cuối cùng cho qua lửa để làm chính nhân hay hạt cà phê đó ta gọi là cà phê rang.
  • Giá từ: đến Giá: ≈ Chưa xác định

    Giá: ≈ Chưa xác định

    Bao gồm:

    Theo cách của bạn: