Loại cà phê thóc khô xát qua máy xát vỏ trấu khi đó ta được cà phê nhân. Cà phê nhân qua sàng lọc để phân ra các loại có kích cỡ hạt đều nhau (sàng < 16, sàng 16, sàng 18).
  • Giá từ: đến Giá: ≈ Chưa xác định

    Giá: ≈ Chưa xác định

    Bao gồm:

    Theo cách của bạn: