Quả cà phê chín được đưa vào máy xát tươi để tách vỏ qủa ra. Nhân cà phê đã tách vỏ quả còn vỏ trấu gọi là cà phê thóc. Cà phê thóc khô sau khi qua máy xát vỏ và sàng sẽ ra các loại nhân cà phê sàng 16,18 và những loại nhỏ hơn 16.
  • Giá từ: đến Giá: ≈ Chưa xác định

    Giá: ≈ Chưa xác định

    Bao gồm:

    Theo cách của bạn: